Valikko

Asiaa. Suomeksi.

Perintö- ja lahjaverotus kevenee vuoden 2017 alusta

Perintöverotus ja lahjaverotus kevenevät molemmat 1.1.2017 alkaen. Muutettuja veroasteikkoja sovelletaan tilanteisiin, joissa verovelvollisuus alkaa 1.1.2017 tai sen jälkeen.

Juhani Laine 29.12.2016

Perintöverotuksessa verovelvollisuus alkaa perinnönjättäjän kuolinpäivästä. Näin esimerkiksi sillä, minä päivänä perunkirjoitus tai perinnönjako on toimitettu, ei ole vaikutusta siihen, tuleeko uudistettu veroasteikko sovellettavaksi. Lahjaverotuksessa taas verovelvollisuus alkaa, kun lahjansaaja on saanut lahjan haltuunsa – yleensä tämä on päivä, jolloin lahjoitus on tehty.

Veroasteikkojen kevennys katkaisee aiemman linjan, jossa perintö- ja lahjaverotusta on toistuvasti perättäisinä vuosina korotettu. Kevennys painottuu erityisesti lahjaveroasteikon yläpäähän: ensimmäisessä veroluokassa ylin veroprosentti laskee lahjaverotuksessa 20:stä 17:aan, perintöverotuksessa taas 20:stä 19:aan. Tämä merkitsee, että erityisesti suurempien omaisuuserien lahjoittaminen perinnönsaajille jo perinnönjättäjän elinaikana muodostuu aiempaa edullisemmaksi. Muutosten vaikutuksia on helppo havainnollistaa esimerkillä.

Esimerkki 1. Perinnönjättäjällä (60 v.) on kaksi rintaperillistä. Perinnönjättäjän omaisuus muodostuu asunto-osakkeista, joiden arvo on 500 000 euroa sekä pankkitalletuksista ja pörssiosakkeista, joiden arvo on yhteensä 500 000 euroa. Perinnönjättäjän omaisuuden arvo on siis 1 000 000 euroa. Jos perinnönjättäjä kuolee 1.1.2017 tai sen jälkeen,
ja peritty omaisuus on nyt mainittu, maksaa kumpikin rintaperillinen perintöveroa 69 700 euroa.

Esimerkki 2. Kuten edellisessä esimerkissä, mutta perinnönjättäjä lahjoittaa asunto-osakkeet rintaperillisilleen yhtä suurin osuuksin 1.1.2017 tai sen jälkeen.
Kumpikin rintaperillinen maksaa lahjaveroa 29 600 euroa. Jos perinnönjättäjä lisäksi pidättää lahjaan hallintaoikeuden, maksaa kumpikin perillinen lahjaveroa vain 14 600 euroa. Jos perinnönjättäjän sittemmin kuollessa veroasteikko on edelleen sama, maksaa kumpikin perillinen perinnöstään veroa 29 700 euroa. Näin ollen verosäästö esimerkkiin 1,
jossa koko omaisuus jäi kerralla perintönä, verrattuna on kummankin perillisen kohdalla 10 400 euroa tai, jos hallintaoikeus lahjoituksen yhteydessä oli pidätetty, 25 400 euroa.

Veroasteikkojen kevennyksen lisäksi muutoksista on erityisesti hyödyllistä huomata lahjaveroasteikon alarajan nostaminen 4 000 eurosta 5 000 euroon sekä perintöverotuksessa puolisovähennyksen nostaminen 60 000 eurosta 90 000 euroon. Edellinen merkitsee, että verovapaita lahjoja voidaan antaa kolmen vuoden välein 4 999 euron arvosta, kun aiemmin määrä oli 3 999 euroa. Jälkimmäinen taas merkitsee, että perintöä saava puoliso maksaa perintöveroa vasta, jos perinnön arvo nousee
110 000 euron, kun aiempi alin puolisolle verotettava perinnön arvo oli 80 000 euroa. Tämä on hyvä ottaa huomioon harkittaessa puolisoiden keskinäisiin testamentteihin otettavia määräyksiä ja niiden mahdollista päivittämisen tarvetta.