Valikko

Asiaa. Suomeksi.

Sukupolvenvaihdos, testamentti ja edunvalvontavaltuutus

Yrityksen sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella huolella. Joskus hyvinkin suunniteltu sukupolvenvaihdos voi odottamattomien asioiden takia sujua toisin kuin oli suunniteltu. Eteen tulevia kysymyksiä voi olla monia. Saattaako sukupolvenvaihdos perilliset eriarvoiseen asemaan? Entä jos yrittäjä kuolee tai saa vakavan muistisairauden jo ennen kuin sukupolvenvaihdos ehditään kokonaisuudessaan toteuttaa? Miten tällaisia asioita voitaisiin ottaa etukäteen huomioon jo suunnitteluvaiheessa?

Vanhempien tarkoitus on harvemmin suosia yhtä lastaan toisen kustannuksella. Tämän vuoksi sukupolvenvaihdoksessakin halutaan usein ottaa huomioon sisarusten välinen tasajako. Sukupolvenvaihdoksia toteutetaan muun muassa myymällä yritys jatkajalle alihintaisella kaupalla. Käytännössä jatkaja saa näin varallisuusarvoisen edun, koska saa yrityksen sen oikeaa arvoa halvemmalla. Etua ei kuitenkaan tiettyjen edellytysten täyttyessä katsota verotuksessa lahjaksi ja voi aiheuttaa erilaisia tulkintoja mahdollisesta ennakkoperinnöstä tai suosiolahjasta, mikä taas saattaa aiheuttaa luovuttajan kuoleman jälkeen erimielisyyksiä perillisten keskuudessa. Olisiko mahdollista testamentilla määrätä perinnönjaosta siten, että perillisten saamat etuudet otetaan huomioon perinnönjaossa? Tällöin todennäköisemmin vältyttäisiin ikäviltä perintöriidoilta, kun perinnönjättäjän tarkoitus ja tahto olisi selkeästi luettavissa testamentista. Myös lahjakirjaan on helppo ottaa maininta siitä, miten lahjoittaja on ajatellut lahjan vaikuttavan perinnönjaossa hänen jälkeensä.

Entä jos yrittäjälle joudutaan määräämään edunvalvoja hänen terveydentilansa vuoksi, eikä sukupolvenvaihdosta ole ehditty vielä toteuttaa? Usein se kuitenkin haluttaisiin, tai olisi tarpeellista, tehdä ennen yrittäjän kuolemaa. Edunvalvoja ei saa lahjoittaa päämiehen tai valtuuttajan omaisuutta. Omaisuutta ei saa myöskään myydä alihintaan. Sukupolvenvaihdos voi tulla kalliiksi tai mahdottomaksi, jos yritystoiminnan jatkajan täytyy maksaa yrityksestä sen todellinen käypä arvo. Tällaisen tilanteen varalta yrittäjä voi tehdä etukäteen edunvalvontavaltakirjan, jossa joku luotettu henkilö valtuutetaan hoitamaan yrittäjän asioita sen jälkeen, kun hän ei enää itse kykene siihen. Edunvalvontavaltakirjalla voidaan varautua tulevaisuudessa eteen tuleviin ongelmiin. Sillä voidaan tehdä mahdolliseksi esimerkiksi sukupolvenvaihdokseen liittyvät oikeustoimet, vaikkei yrittäjä enää itse pystyisi niitä oikeustoimikelvottomana toteuttamaan. Edunvalvontavaltuutusta saatetaan tarvita yllättäenkin, esimerkiksi onnettomuuden takia. Kerran tehtyä edunvalvontavaltakirjaa on myös mahdollista ja kannattavaakin päivittää sopivaksi olosuhteiden muuttuessa vuosien saatossa.

Joissakin tapauksissa luovuttaja on halunnut säilyttää itsellään vanhuuden turvan ja toimeentulon, joten sukupolvenvaihdos on saatettu toteuttaa pidättäen luovuttajalla esimerkiksi osakkeiden tuotto-oikeudet eliniäksi. Tällaiseen ratkaisuun on saatettu päätyä myöskin verotuksellisista syistä. Nykyisin elämme yhä vanhemmiksi ja todennäköisyys, että pystyisimme säilyttämään toimintakykymme ja elämään kotona loppuun saakka on pienentynyt. Monet meistä viettävät viimeiset vuotensa hoitokodeissa, ja omaisuutta on määrätty hoitamaan edunvalvoja tai edunvalvontavaltuutettu. Jos luovuttajan terveydentila on niin huono, että hän joutuu hoitokotiin, hän ei yleensä pysty käytännössä käyttämään tuotto-oikeutta hyväkseen. Vanhainkodeista harvoin lähdetään ulkomaanmatkoille tai ostoksille. Vanhuuden turvaksi tarkoitetut tuotot saatetaan ottaa kokonaisuudessaan yhteiskunnallisen hoidon rahoitukseen. Edunvalvontavaltakirjassa on mahdollista määrätä, että valtuutetulla on oikeus tällaisessa tapauksessa luopua pidätetystä oikeudesta, jolloin yritystoiminnan jatkaja tai jatkajat saavat tuotot omaan käyttöönsä.

Sukupolvenvaihdoksen yhteydessä tulisi miettiä jo perinnönjakoon ja testamenttiin liittyviä asioita, jos luovuttajalla on useampi perillinen. Kukaan ei valitettavasti elä ikuisesti, joten tämä kysymys tulee eteen meidän kaikkien kohdalla ennemmin tai myöhemmin. Miten minä haluaisin omaisuuteni jakautuvan kuolemani jälkeen? Miten varmistan oikeudenmukaisuuden lasteni välillä ja estän perintöriidat?

Riski sairastumisesta ennen kuolemaa on suuri. Tällöin edunvalvontavaltuutus auttaa hoitamaan sairastuneen asioita ja helpottaa huomattavasti läheisten työtaakkaa sekä vähentää byrokratiaa. Lisäksi valtuutuksessa pystytään ottamaan huomioon henkilön ja hänen omaisuutensa hoidon yksilölliset tarpeet – miten juuri minä haluaisin itseäni tai omaisuuttani hoidettavan, kun en siihen enää itse kykene?