Valikko

Asiaa. Suomeksi.

Varainsiirtovero asunto-osaketta lahjoitettaessa – oikeustila ilahduttavasti selventynyt

Asunto-osakkeiden kauppaan on pitkään liittynyt velvollisuus maksaa luovutukseen kytkeytyvä vero: aiemmin leimavero, nyttemmin varainsiirtovero.

Juhani Laine 15.11.2016

Varainsiirtovero määräytyy tiettynä prosenttiosuutena kauppahinnasta. Asunto-osakkeen kaupasta vero on tätä kirjoitettaessa 2 %.

Vuoden 2013 alusta lukien varainsiirtoverolakia muutettiin siten, että 1.3.2013 lukien tapahtuneissa luovutuksissa vero maksetaan varsinaisen kauppahinnan lisäksi huoneistoon kohdistuvasta ostajalle osakkeiden mukana siirtyvästä yhtiölainaosuudesta.

Varainsiirtoveroa ei makseta vastikkeettomista luovutuksista eli lahjoista. Tämä on suoraan todettu varainsiirtoverolaissa. Tästä huolimatta varainsiirtoverolain muutos vuoden 2013 alussa aiheutti epäselvyyttä asunto-osakkeiden lahjoitusten kohdalla tilanteissa, joissa osakkeisiin kohdistuu lainaosuus. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö tulkinnan mukaan lahjansaajalle siirtyvä yhtiölainaosuus olisikin ollut katsottava vastikkeeksi, josta lahjansaaja on velvollinen maksamaan varainsiirtoveron. Hallinto-oikeuksista saatiin kaksi erilaista ratkaisua, joista toisesta tehdyn valituksen johdosta korkein hallinto-oikeus antoi 26.10.2016 ratkaisun (KHO 2016:160), jonka mukaan yhtiölainaosuutta ei voitu lukea varainsiirtoveroveron perusteena olevaan vastikkeeseen. Ratkaisun hyvät ja asialliset perustelut sopivat suoraan lainattavaksi:

- Lahjoituksen kohteena olevien osakkeiden luonteesta asunto-osakeyhtiön osakkeina seuraa, että osakkeisiin liittyy yhtäältä oikeus hallita asuinhuoneistoa ja toisaalta yhtiöjärjestyksen mukaisia velvollisuuksia yhtiötä kohtaan (--). Näihin velvollisuuksiin yhtiötä kohtaan sisältyy myös vastuu (--) osakkeille kohdistetusta yhtiölainaosuudesta. Mainitut oikeudet ja velvollisuudet liittyvät osakkeisiin ja siirtyvät osakkeiden luovutuksen yhteydessä luovutuksensaajalle suoraan yhtiöjärjestyksen nojalla. Koska kysymys ei ole siitä, että A olisi lahjansaajana ottanut vastatakseen luovuttajan henkilökohtaisen velan, A:n vastattavaksi lahjoituksen yhteydessä tulevasta yhtiölainaosuudesta ei ole muullakaan perusteella suoritettava varainsiirtoveroa.

- Ratkaisu poistaa epäselvyyden, joka on voinut tarpeettomasti haitata veroseuraamusten ennakointia asunto-osakkeiden lahjoitusten yhteydessä. Toinen tulkinta olisi ollut asunto-osakeyhtiön osakkeen oikeudellisen luonteen kannalta erikoinen sekä haitannut asunto-osakkeiden lahjoittamista tilanteissa, joissa osakkeisiin kohdistuu lainaosuus.

- Mitä asunto-osakkeiden lahjoituksen veroseuraamuksiin muuten tulee, lahjoitusta harkitsevien on syytä ottaa huomioon suunnitellut muutokset perintö- ja lahjaverotukseen vuoden 2017 alusta. Lahjaverotuksessa ylin veroprosentti alennettaisiin I veroluokassa 20 %:sta 17 %:iin ja perintöverotuksessa 19 %:iin. Erityisesti suurempien omaisuuserien, kuten esimerkiksi juuri asuntojen, siirtäminen seuraavalle sukupolvelle lahjana muuttunee näin monessa tilanteessa edullisemmaksi verrattuna siihen, että ne jäisivät omistajan kuoleman jälkeen saajilleen perintönä.