Valikko

Usein kysyttyä

Asuminen

Pitääkö asunto-osakeyhtiössä olla osakekirjat?

Asunto-osakeyhtiön osakkeista on annettava osakkeenomistajille osakekirjat. Yksi osakekirja annetaan aina koskien yhtä osakeryhmää.

Pitääkö asunto-osakeyhtiöllä olla isännöitsijä?

Asunto-osakeyhtiöllä on oltava isännöitsijä, jos yhtiöjärjestyksessä niin määrätään tai yhtiökokous niin päättää. Muussa tapauksessa isännöitsijää ei tarvitse valita. Isännöitsijän valinnan tekee hallitus.

Tarvitaanko asunto-osakeyhtiössä tilintarkastaja?

Sen lisäksi, mitä mahdollisuudesta jättää tilintarkastaja valitsematta on tilintarkastuslaissa säädetty (ks. edellä kysymys ”Milloin osakeyhtiössä tarvitaan tilintarkastaja?”), on velvollisuudesta valita tilintarkastaja säädetty asunto-osakeyhtiölaissa. Velvollisuus valintaan on, jos yhtiössä on tietty määrä huoneistoja, tietty osuus osakkeenomistajista sitä vaatii tai muu laki sitä vaatii.

Milloin tarvitaan kaupanvahvistajaa?

Kiinteistön luovutuksen muotoon sisältyy, että kaupanvahvistajan on vahvistettava luovutuskirja sen kaikkien allekirjoittajien läsnä ollessa. Kaupanvahvistus tarvitaan kaupan lisäksi siis muihinkin kiinteistön luovutuksiin kuin kauppaan: lahjaan ja vaihtoon.

Jos kiinteistön kauppa tehdään kiinteistökaupan verkkopalvelussa, ei kaupanvahvistajaa kuitenkaan tarvita. Lisäksi niissä tilanteissa, joissa kiinteistön vastikkeellinen luovutus tehdään osana ositusta tai perinnönjakoa – toisin sanoen saaja käyttää osituksessa tai jaossa kiinteistön lunastukseen omia jaon ulkopuolisia varojaan – riittää osituksen tai perinnönjaon muoto, eikä kaupanvahvistajaa tarvita.

Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet ovat irtainta omaisuutta, eikä niiden luovutuksessa tarvita kaupanvahvistajaa.