Valikko

Usein kysyttyä

Yritys

Pitääkö osakeyhtiössä olla osakekirjat?

Yksityisen osakeyhtiön osakkeenomistajalle on annettava osakekirjat tämän osakkeista, jos osakkeenomistaja sitä vaatii. Jos kukaan osakkeenomistajista ei vaadi osakekirjoja, voidaan yhtiössä hyvin toimia ilman niitä. Monessa tapauksessa osakekirjojen hankinta on vain ylimääräisiä kuluja ja vaivaa aiheuttava toimi.

Milloin osakeyhtiössä tarvitaan tilintarkastaja?

Tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta, jos tilintarkastuslaissa säädetyistä kolmesta edellytyksestä enintään yksi täyttyy. Edellytykset koskevat taseen loppusummaa, liikevaihtoa tai sitä vastaavaa tuottoa sekä henkilöstön määrää päättyneellä ja sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että toiminnan ollessa pienimuotoista voidaan tilintarkastaja useimmiten jättää valitsematta.

Voiko osakeyhtiön purkaa ilman selvitystilaa?

Osakeyhtiö puretaan selvitysmenettelyssä. Selvitysmenettelyn tarkoituksena on huolehtia yhtiön toiminnan lopettamisesta sekä kaikkien velkojen maksamisesta, minkä jälkeen nettovarallisuus jaetaan osakkeenomistajille. Menettelyyn liittyy julkinen haaste velkojille.

Jos yhtiöllä ei ole varoja edes selvitysmenettelyn kustannuksiin eikä kukaan ota niitä vastattavakseen, rekisteriviranomaisen on poistettava yhtiö kaupparekisteristä. Näin esimerkiksi tilanteessa, jossa varattomalla ja velattomalla yhtiöllä ei enää ole käyttöä, voidaan selvitystilan ja purkamisen sijaan käyttää rekisteristä poistamista.