Valikko

HOK-Elanto Juridiska tjänst

HOK-Elanto Juridiska tjänst tillhandahåller experttjänster särskilt inom familje- och kvarlåtenskapsrätt. Juridiska tjänsten fortsätter arbetet i bouppteckningsbyrån HOK-Elannon Perunkirjoitustoimisto, vars historia går tillbaka ända till slutet av 1970-talet. HOK-Elantos nuvarande Juridiska tjänst ger sina kunder ett ännu bredare serviceutbud.

Våra kunder kan anlita oss såväl när det gäller att upprätta testamente eller äktenskapsförord som att genomföra en generationsväxling i företaget.
Vår uppdrag är att hjälpa våra kunder i juridiska frågor som de flesta vanliga människor möter inom sina liv.
Vi låter andra aktörer handha rättegångsprocesser och brottmål. Kort sagt: vi är med i våra ägares liv från början till slutet. 

Kontaktuppgifter till våra byråer:

Berghäll, Broholmsgatan 26, 00530 Helsingfors
tfn +358 10 76 66500
 
Forum, Georgsgatan 23, 00100 Helsingfors
tfn +358 10 76 66620
 
Tölö, Sibeliusgatan 1, 00250 Helsingfors
tfn +358 10 76 66530
  
Malm, Kyrkobyvägen 3, 00700 Helsingfors
tfn +358 10 76 66630
  
Östra centrum, Åbohusvägen 2b, 00930 Helsingfors
tfn +358 10 76 66590
  
Hagalund, Hagalunds Centraltorn, andra våningen
Tapiotorget 1, 02100 Esbo
tfn +358 10 76 66570
  
Alberga, Bleckslagargränden 3, 02650 Esbo
tfn +358 10 76 66610
  
Esboviken, Stensviksvägen 9, 02320 Esbo
tfn +358 10 76 66640
  
Dickursby, Vallmovägen 3, 01300 Vanda
tfn +358 10 76 66560
 
Myrbacka, Bäckhagsbrinken 2, 01600 Vanda
tfn +358 10 76 66600
 
Kervo, Aleksis Kivis vägen 1, 04200 Kervo
tfn +358 10 76 66550
 
Hyvinge, Torggatan 9, 05800 Hyvinge
tfn +358 10 76 66580
 

Utförligare kontaktuppgifter finns här