Valikko

Perhe ja perintö

Edunvalvontavaltakirja

Edunvalvontavaltakirja on asiakirja, jolla voi jo etukäteen varautua siihen, että ei tulevaisuudessa esimerkiksi sairauden tai terveydentilan heikentymisen takia kykene itse hoitamaan omia taloudellisia ja muita asioitaan. Jos edunvalvontavaltakirjaa ei ole tehty, henkilölle joudutaan tällaisissa tilanteissa yleensä määräämään joko Digi- ja väestötietoviraston tai käräjäoikeuden päätöksellä edunvalvoja. Edunvalvontavaltakirja tarjoaa joustavan ja yksityisluonteisen vaihtoehdon edunvalvonnalle. Kuten tavallisen valtakirjankin osalta myös edunvalvontavaltakirjan suhteen keskeinen lähtökohta on valtuuttajan luottamus valtuutettua kohtaan.

Valtuutetun valinta

Edunvalvontavaltakirjaa tehtäessä tärkeimpiä asioita on edunvalvontavaltuutetun henkilön valinta. Valtuutetulle ei ole asetettu edunvalvontavaltuutusta koskevassa laissa erityisiä pätevyysvaatimuksia, mutta hänen tulee olla tehtävään kykenevä ja sopiva. Kykenemätön toimimaan edunvalvojana voi olla esimerkiksi henkilö, jolle itselleen on määrätty edunvalvoja ja sopimattomuutta voi ilmentää muun muassa aikaisempi rikostausta.

Edunvalvontavaltakirjaan voi ottaa määräyksiä valtuutetun tehtävistä ja tehtäviä on mahdollista myös jakaa useamman valtuutetun kesken. Valtakirjassa on hyvä nimetä myös varavaltuutettu ja toissijainen valtuutettu, jotka hoitavat edunvalvontavaltuutetun tehtävää, mikäli tämä on väliaikaisesti tai pysyvästi estynyt hoitamasta valtuutetun tehtäväänsä.

Valtuutuksen sisältö

Edunvalvontavaltakirjalla voi vaikuttaa valtuutetun toimivaltuuksien sisältöön muun muassa määräämällä tietyt merkittävämmät omaisuutta koskevat oikeustoimet luvanvaraisiksi. Edunvalvontavaltakirjalla voi myös vaikuttaa valtuutetun toiminnan valvontaan. Mikäli valtuutettuja on useampia, on mahdollista määrätä, että he ovat tilintekovelvollisia toisiaan kohtaan.

Edunvalvontavaltakirjan sisällöstä ja lain antamista mahdollisuuksista on hyvä keskustella lakimiehen kanssa. Edunvalvontavaltakirjalle on laissa asetettu myös tarkat muotovaatimukset, joiden noudattaminen on ehdottoman tärkeää sen varmistamiseksi, että Digi- ja väestötietovirasto voi valtuutuksen myöhemmin vahvistaa. Edunvalvontavaltakirjan mukainen valtuutus astuu voimaan vasta, kun valtakirja on vahvistettu Digi- ja väestötietoviraston päätöksellä. Näin ollen edunvalvontavaltakirjan tekeminen ei vielä muuta mitenkään valtuuttajan asemaa. Oleellisinta on se, että edunvalvontavaltakirja on olemassa ja tallessa sitä mahdollisesti tulevaisuudessa eteen tulevaa tilannetta varten, jolloin valtuuttaja tarvitsee toisen henkilön apua asioidensa hoidossa.

Edunvalvontavaltakirja alkaen 220 euroa, ks. koko hinnastomme

Ottakaa yhteyttä ja varatkaa aika tapaamista varten.