Valikko

Hinnasto

Hintamme perustuvat toimenpidekohtaiseen lähtöpalkkioon sekä tuntiveloitukseen. Palkkion lisäksi veloitamme toimenpiteistä aiheutuneet suorat kulut, kuten esimerkiksi viranomaismaksut, asiakirjamaksut ja postikulut.

Tässä hinnastossa mainitut palkkiot sisältävät arvonlisäveron.

Perunkirjoitus

Lähtöpalkkio kattaa alkuneuvottelun, perukirjan laatimisen sekä perunkirjoitustilaisuuden. Lähtöpalkkio on porrastettu perukirjaan merkittävän bruttovarallisuuden määrän mukaan.

Laajempaa selvittelyä vaativissa pesissä, kuten ylivelkaiset pesät, palkkio aikaperusteinen lähtöpalkkio minimi 550 € tai bruttovarallisuuden mukaan.

Tuntiveloitus 240 €          
Perukirjaan merkittävät varat (brutto) Lähtöpalkkio
alle 50 000 € 550 €
50 000 € - 199 999 € 750 €
200 000 € - 499 999 € 950 €
500 000 € - 999 999 € 1150 €
1 000 000 € - 1 999 999 € 1550 €
2 000 000 € - 4 999 999 € 2550 €
> 5 000 000 € 0,1 % pesän bruttovarallisuudesta
Toimenpidekohtaisia palkkioita  
Virkatodistustilaus / Suomi 30 € / kpl
Asiakirjatilaus ulkomailta 60 € / kpl
Muu asiakirjatilaus 40 € / kpl
Perunkirjoituskutsut 20 € / kpl
Perunkirjoitusajan pidennyshakemus 60 €
Asiakirjan toimittaminen verottajalle 60 €
Asiakirjan toimittaminen muulle taholle 60 €
Testamentin tiedoksiantoasiakirjat 240 €
Osakastietojen vahvistushakemus 120 €
Muu hakemus viranomaiselle 240 €

Tapaamiset, sähköposti- ja puhelinneuvottelut aikaperusteisesti.
Asiakirjoihin tutustuminen ja tarkistaminen aikaperusteisesti

Omatahto

Veloitamme aikaperusteisesti, asiakirjakohtaiset lähtöpalkkiot

Testamentti yhdelle alk. 240 €
Keskinäinen testamentti alk. 360 €
Avioehtosopimus alk. 240 €
Edunvalvontavaltakirja yhdelle alk. 240 €
Edunvalvontavaltakirja kahdelle alk. 360 €
Kiinteistön kauppa- tai lahjakirja alk. 480 €
Muu kauppa- tai lahjakirja alk. 240 €

Muita asiakirjoja

Ositus- ja/tai perinnönjakosopimus lähtöpalkkio ks. perukirjat