Valikko

Testamentti

Testamentin tarkoituksena on ennakoida ja suunnitella omaisuuden siirtyminen kuoleman jälkeen. Testamentilla voidaan poiketa lakimääräisestä perimysjärjestyksestä.

Testamentilla voi siis määrätä perinnönsaajasta ja esimerkiksi turvata avio- tai avopuolison taloudellista asemaa. Testamentti voidaan tehdä mm. omistusoikeustestamenttina tai hallintaoikeustestamenttina.

Testamentille on säädetty tarkka määrämuoto, jonka noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaikeuksia testamenttaajan kuoleman jälkeen. Oikein laadittu testamentti ennaltaehkäisee riitoja, säästää kuolinpesän varoja ja nopeuttaa perinnönjakoa.

Rintaperillisellä on aina oikeus vaatia lakiosaa, joka on puolet perintöosasta. Lakiosan suuruus voidaan laskea vasta mahdollisen osituksen ja puolisoiden eläessä annettujen lahjojen selvittämisen jälkeen.

Suosittelemme ottamaan yhteyttä HOK-Elannon Lakipalveluun, jos tarvitsette asiantuntija-apua testamentin laatimiseen. HOK-Elannon Lakipalvelussa laadituista asiakirjoista saatte S-etukortilla bonusta.

Oikein laadittu testamentti ennaltaehkäisee riitoja.