Valikko

Perunkirjoitus ja perukirja

Perunkirjoituksen tarkoituksena on perukirjan laatiminen. Perunkirjoitus on lakisääteinen velvollisuus, jos perittävä on asunut kuollessaan vakituisesti Suomessa. Perunkirjoituksen määräaika on kolme kuukautta perittävän kuolemasta.

Perukirja on perintöverotusilmoitus ja tärkeä osa kuolinpesän selvitystä. Perukirjaan kirjattavia asioita ovat muun muassa kuolinpesän osakkaat sekä perittävän varat ja velat hänen kuolinpäivänään. Kuolinpesä tarvitsee perukirjaa esimerkiksi myydessään omaisuutta, tehdessään sopimuksia ja perinnön jakamisessa. Perukirja on toimitettava Verohallintoon kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta.

Suosittelemme ottamaan yhteyttä HOK-Elannon Lakipalveluun, jos tarvitsette asiantuntijan apua perunkirjoituksen hoitamisessa. HOK-Elannon Lakipalvelussa laadituista asiakirjoista kuolinpesälle
S-Etukortilla Bonusta.

Perukirja on perintöverotusilmoitus ja tärkeä osa kuolinpesän selvitystä.