Valikko

Avioehto

Avioehtosopimuksella aviopuolisot tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolet voivat sopia varallisuussuhteistaan. Mikäli puolisot eivät ole erikseen avioehtosopimuksella toisin määränneet, heillä on avio-oikeus toistensa omaisuuteen eli oikeus saada omaisuuden osituksessa puolet puolisoiden yhteenlasketun omaisuuden säästöstä. Puolisoista varakkaampi on velvollinen suorittamaan toiselle tältä puuttuvan osan niin sanottuna tasinkona.

Jos avioehto on olemassa, noudatetaan avioehtosopimuksessa sovittua avioliiton päättyessä avioeroon tai puolison kuolemaan. Avioehtosopimuksella on mahdollista sulkea avio-oikeus pois kokonaan tai osittain. Avioehdon voi tehdä myös yksipuolisena siten, että vain toisella puolisoista on avio-oikeus toisen omaisuuteen.

Suosittelemme ottamaan HOK-Elannon Lakipalveluun yhteyttä, jos tarvitsette asiantuntijan apua avioehdon laatimisessa. HOK-Elannon Lakipalvelussa laadituista asiakirjoista saatte S-Etukortilla bonusta.

Avioehdon voi tehdä pelkästään avioeron varalle.