Valikko

Perinnönjako ja jäämistöositus

Perinnönjaossa kuolinpesän omaisuus jaetaan kuolinpesän osakkaille heille kuuluvin osuuksin. Kuolinpesän omaisuus jaetaan lähtökohtaisesti laissa määritellyn perimysjärjestyksen mukaan. Perittävä on kuitenkin itse voinut poiketa tästä perimysjärjestyksestä tekemällä testamentin. Lisäksi perittävän antamat ennakkoperinnöt ja muut lahjat voivat vaikuttaa perinnönjaon lopputulokseen.

Jos perittävä on ollut avioliitossa kuollessaan, suoritetaan ennen perinnönjakoa ensin kuolleen puolison ja lesken välillä jäämistöositus. Jos leski on ollut menehtynyttä puolisoaan varakkaampi, lesken ei tarvitse luovuttaa osituksessa omaisuuttaan perittävän perillisille, tätä kutsutaan lesken tasinkoetuoikeudeksi.

Suosittelemme ottamaan HOK-Elannon Lakipalveluun yhteyttä, jos tarvitsette asiantuntijan apua perinnönjaon toimittamisessa. HOK-Elannon Lakipalvelussa laadituista asiakirjoista kuolinpesälle
S-Etukortilla Bonusta.

Perintöverotuksen valmistumista ei tarvitse jäädä odottamaan,
vaan perinnönjako voidaan suorittaa perunkirjoituksen jälkeen