Valikko

Kauppakirja

Kauppakirjalla voidaan siirtää omaisuutta rahavastiketta vastaan myyjältä ostajalle. Kaupasta on yleensä tarpeellista laatia kirjallinen kauppakirja. Kauppakirja on laadittava kirjallisesti, jos kyseessä on esimerkiksi kiinteistön tai osakehuoneiston kaupasta.

Kauppakirjassa tulee sopia yksiselitteisesti ja kattavasti kaupan ehdoista. Kauppakirjassa sovitaan kauppahinnasta ja hinnan maksuehdoista, omistusoikeuden siirtymisestä sekä muista mahdollisista kauppaan ja kaupan osapuolten vastuisiin liittyvistä seikoista. Kauppakirjalla ostaja saa myös siirrettyä ostamansa omaisuuden omiin nimiinsä.

Suosittelemme ottamaan yhteyttä HOK-Elannon Lakipalveluun, jos tarvitsette asiantuntija-apua kauppakirjan laatimiseen. Laadimme kauppakirjoja lähipiirin kesken tapahtuviin kauppoihin.

 HOK-Elannon Lakipalvelussa laadituista asiakirjoista
saatte S-Etukortilla Bonusta.