Valikko

Edunvalvontavaltakirja

Edunvalvontavaltuutus on asiakirja, jolla voi etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että ei tulevaisuudessa esimerkiksi sairauden tai terveydentilan heikentymisen takia kykene itse hoitamaan omia taloudellisia ja muita asioitaan. Edunvalvontavaltuutus on valtakirja, jolla jokainen voi valtuuttaa haluamansa henkilön huolehtimaan asioistaan. Lisäksi siihen voi ottaa määräyksiä valtuutetun tehtävistä ja tehtäviä on mahdollista myös jakaa useamman valtuutetun kesken.

Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan vasta sen jälkeen, kun viranomainen on sen vahvistanut.

Jos edunvalvontavaltuutusta ei ole tehty, henkilölle joudutaan tällaisissa tilanteissa yleensä määräämään joko Digi- ja väestötietoviraston tai käräjäoikeuden päätöksellä edunvalvoja.

Suosittelemme ottamaan yhteyttä HOK-Elannon Lakipalveluun, jos tarvitsette asiantuntijan apua edunvalvontavaltuutuksen laatimisessa. HOK-Elannon Lakipalvelussa laadituista asiakirjoista saatte S-Etukortilla bonusta.

Edunvalvontavaltuutus on valtakirja, jolla jokainen voi valtuuttaa haluamansa henkilön huolehtimaan asioistaan.

Edunvalvontavaltuutus on valtakirja, jolla jokainen voi valtuuttaa haluamansa henkilön huolehtimaan asioistaan.